For media.jpg

Termeni de Utilizare

Essity Aktiebolag (publ)

Sediu social: Stockholm, Suedia

Nr. înreg.: 556325-5511

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare precum și Politica de Confidențialitate înainte de utilizarea acestui Website localizat la adresa https://www.tork.ro („Website”-ul). Trebuie sa fiți de acord cu acești Termenii de Utilizare, inclusiv cu orice politică făcută disponibilă pe Website dacă doriți să accesați și/sau să utilizați Website-ului.

Referințele de mai jos la “Essity”, “nouă” sau “noi” reprezintă referințe la Essity AB (publ) ca și furnizor al acestui Website exceptând situațiile când în legătură cu un alt website, cu o altă politică sau cu alte servicii se face referire la alte entități din grupul Essity, caz în care “Essity” va însemna acea altă entitate. Termenii de Utilizare care guvernează acest Website sunt supuși legii suedeze. Totuși, deoarece Grupul Essity include entități la nivel global, vă rugăm să aveți în vedere că, dacă o altă companie este indicată drept furnizor al unui anumit website sau al unui anumit serviciu, legislația națională a țării în care entitatea Essity își are sediu poate prevedea reglementări diferite sau suplimentare. În astfel de cazuri, prevederile obligatorii ale legislației naționale se vor aplica și vor fi respectate de această entitate.

Mărcile Comerciale și alte informații referitoare la proprietatea intelectuală

Materialele și informațiile de pe acest Website („Materialele”) sunt furnizate de către Essity Aktiebolag (publ), cu sediul social localizat în Stockholm, Suedia, număr înregistrare 556325-5511 sau de către companiile sale afiliate, pentru Utilizatorii săi (așa cum sunt definiți mai jos), ca și serviciu oferit clienților săi și pot fi utilizate doar cu scop informativ.

Un Utilizator – este o persoană care accesează Website-ul, în scopuri personale sau de business;
Copii unice ale Materialelor pot fi descărcate în conformitate cu prevederile de mai jos.

Prin descărcarea oricăror Materiale de pe acest Website, sunteți de acord fără niciun fel de limitări sau condiționări cu acești Termeni de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare, trebuie să încetați accesarea și utilizarea Website-ului și trebuie să întrerupeți descărcarea oricăror Materiale de pe acesta..

Mărcile Comerciale și alte informații referitoare la proprietatea intelectuală

Conținutul acestui Website și toate denumirile, logo-urile, denumirile de brand, sloganurile, mărcile comerciale, imaginile și simbolurile sau alte însemne similare (“Însemnele“), care sunt folosite pentru, în legătură cu sau care au ajuns să fie asociate cu produsele Essity și/sau cu acest Website sau cu Materialele, sunt proprietate a Essity, afiliaților săi, a companiilor partenere, licențiatorilor sau a asociaților societății și sunt protejate de legile privind drepturile de autor și alte legi referitoare la proprietatea intelectuală.
Însemnele care aparțin Essity pot fi utilizate doar în condițiile menționate în acești Termeni de Utilizare sau cu permisiunea scrisă anterioară a Essity.
Prin accesarea și utilizarea acestui Website și a Materialelor, luați la cunoștință următoarele:
• Însemnele Essity și Materialele precum și toate copiile, îmbunătățirile, actualizările, modificările și alte lucrări derivate de aceeași natură, inclusiv și fără a se limita la fișiere audio, grafică, fișiere multimedia, imagini, sunete și text introduse pe Website sau în Materiale și toate drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu acestea sunt și vor rămâne în proprietatea unică și exclusivă a Essity sau a afiliaților săi și că Însemnele Essity și Materialele sunt protejate de legislația aplicabilă privind mărcile și de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe și de tratatele internaționale.
• În relația dintre dumneavoastră și Essity, Essity și/sau afiliații săi dețin și vor continua să dețină toate drepturile, titlurile de proprietate și alte drepturi asociate asupra Website-ului, asupra Însemnelor și asupra Materialelor, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală conferite de legislația aplicabilă în domeniul proprietății intelectuale, al secretului comercial, al brevetelor şi al mărcilor. Acești Termeni de Utilizare nu vă acordă niciun fel de drepturi de proprietate asupra Website-ului, Însemnelor și/sau Materialelor, ci doar un drept limitat de utilizare care este revocabil în conformitate cu prezenții Termeni de Utilizare. Cu excepția drepturilor limitate și a licenței acordată în mod expres conform acestor Termeni de Utilizare, nicio altă licență nu este acordată și nicio altă utilizare nu este permisă cu privire la Însemnele Essity.
Orice utilizare a Însemnelor care aparțin Essity pentru publicitatea și promovarea produselor Essity implică înștiințarea adecvată în legătură cu aceasta și aprobarea prealabilă din partea Essity sau a afiliaților săi care au acest drept..

Utilizare Limitată/Licență Unică

Informațiile conținute aici pe acest Website și în aceste Materiale pot fi modificate în orice moment pe baza deciziei Essity și sunt furnizate "ca atare" fără nicio garanție expresă sau implicită de orice fel, inclusiv garanții de vandabilitate, de proprietate, de neîncălcare a proprietății intelectuale sau de utilitate pentru un anumit scop. Website-ul poate conține link-uri către alte website-uri deținute sau administrate de către o terță parte, alta decât Essity. În cazul în care Essity creează o referință către pagina web a unei terțe părți, o astfel de referință este doar în interesul Utilizatorilor și Essity nu va avea nicio responsabilitate pentru conținutul sau exactitatea informațiilor conținute în respectiva pagină Web. Essity nu controlează si nu este responsabilă pentru conținutul sau confidențialitatea, securitatea și funcționalitatea acestor website-uri la care se referă link-urile menționate mai sus.

Fără a aduce niciun fel de atingere celor de mai sus, Essity își declină în mod expres și specific orice fel de răspundere în cazul în care informațiile de pe astfel de website-uri încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți, sunt incorecte sau greșite, sau în cazul în care aceste website-uri nu au o politică de securitate adecvată, conțin viruși sau alte elemente distructive sau sunt calomnioase sau defăimătoare.

În cazul în care Utilizatorul accesează un website printr-un astfel de link, acesta își asumă personal toate riscurile care derivă dintr-o astfel de acțiune.
Utilizatorul este în întregime răspunzător pentru utilizarea Website. În măsura permisă de lege, în nicio situație nu va fi responsabilă Essity sau oricare dintre afiliații, partenerii, funcționarii, directorii, reprezentanții săi sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea Website-ului sau a conținutului acestuia și a Materialelor, pentru niciun fel de daune inclusiv, fără a se limita, daune pentru pierderea profiturilor, întreruperea activității, sau pierderea de informații, daune care pot apărea în urma utilizării sau a incapacității de utilizare a informațiilor, a Website-ului sau a Materialelor, chiar dacă Essity a fost informat despre posibilitatea apariției unor astfel de daune.

Fără a aduce niciun fel de atingere celor de mai sus, nici Essity, nici oricare dintre afiliații săi nu garantează în mod expres faptul că Website-ul va împlini așteptările dumneavoastră, sau că administrarea sau utilizarea Website-ului va fi lipsită de întreruperi, actualizată, sigură, fără erori sau viruși. Essity nu își asumă niciun fel de răspundere și nu va putea fi făcută responsabilă pentru niciun fel de daune sau viruși care pot infecta computerul dumneavoastră sau alte bunuri prin accesarea sau utilizarea Website-ului, sau prin descărcarea oricăror Materiale, informații, texte, fișiere video sau audio de pe Website.

În plus, Essity nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor disponibile pe Website sau în Materiale, a textului, graficelor, link-urilor sau altor elemente care ar putea fi conținute în aceste informații. Essity poate face modificări asupra conținutului Website-ului sau Materialelor, sau asupra produselor descrise în acest conținut, în orice moment fără nicio notificare. Essity nu se angajează să actualizeze informațiile sau alte materiale incluse pe acest Website.

Neacordarea de garanții și limitarea răspunderii

Informațiile conținute aici pe acest Website și în aceste Materiale pot fi modificate în orice moment pe baza deciziei Essity și sunt furnizate "ca atare" fără nicio garanție expresă sau implicită de orice fel, inclusiv garanții de vandabilitate, de proprietate, de neîncălcare a proprietății intelectuale sau de utilitate pentru un anumit scop. Website-ul poate conține link-uri către alte website-uri deținute sau administrate de către o terță parte, alta decât Essity. În cazul în care Essity creează o referință către pagina web a unei terțe părți, o astfel de referință este doar în interesul Utilizatorilor și Essity nu va avea nicio responsabilitate pentru conținutul sau exactitatea informațiilor conținute în respectiva pagină Web. Essity nu controlează si nu este responsabilă pentru conținutul sau confidențialitatea, securitatea și funcționalitatea acestor website-uri la care se referă link-urile menționate mai sus.

Fără a aduce niciun fel de atingere celor de mai sus, Essity își declină în mod expres și specific orice fel de răspundere în cazul în care informațiile de pe astfel de website-uri încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți, sunt incorecte sau greșite, sau în cazul în care aceste website-uri nu au o politică de securitate adecvată, conțin viruși sau alte elemente distructive sau sunt calomnioase sau defăimătoare.

În cazul în care Utilizatorul accesează un website printr-un astfel de link, acesta își asumă personal toate riscurile care derivă dintr-o astfel de acțiune.

Utilizatorul este în întregime răspunzător pentru utilizarea Website. În măsura permisă de lege, în nicio situație nu va fi responsabilă Essity sau oricare dintre afiliații, partenerii, funcționarii, directorii, reprezentanții săi sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea Website-ului sau a conținutului acestuia și a Materialelor, pentru niciun fel de daune inclusiv, fără a se limita, daune pentru pierderea profiturilor, întreruperea activității, sau pierderea de informații, daune care pot apărea în urma utilizării sau a incapacității de utilizare a informațiilor, a Website-ului sau a Materialelor, chiar dacă Essity a fost informat despre posibilitatea apariției unor astfel de daune.

Fără a aduce niciun fel de atingere celor de mai sus, nici Essity, nici oricare dintre afiliații săi nu garantează în mod expres faptul că Website-ul va împlini așteptările dumneavoastră, sau că administrarea sau utilizarea Website-ului va fi lipsită de întreruperi, actualizată, sigură, fără erori sau viruși. Essity nu își asumă niciun fel de răspundere și nu va putea fi făcută responsabilă pentru niciun fel de daune sau viruși care pot infecta computerul dumneavoastră sau alte bunuri prin accesarea sau utilizarea Website-ului, sau prin descărcarea oricăror Materiale, informații, texte, fișiere video sau audio de pe Website.

În plus, Essity nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor disponibile pe Website sau în Materiale, a textului, graficelor, link-urilor sau altor elemente care ar putea fi conținute în aceste informații. Essity poate face modificări asupra conținutului Website-ului sau Materialelor, sau asupra produselor descrise în acest conținut, în orice moment fără nicio notificare. Essity nu se angajează să actualizeze informațiile sau alte materiale incluse pe acest Website.

Date furnizate de utilizatori. Date cu caracter personal

În cazul în care nu este altfel specificat mai jos, orice material, informație sau alt fel de comunicare pe care o transmiteți prin sau pe care o publicați pe acest Website vor fi considerate neconfidențiale, neexclusive, fără redevențe, irevocabile, complet supuse sub-licențierii și neprotejate de drepturi de proprietate (“Comunicări"). Essity nu va avea nicio obligație în ceea ce privește Comunicările Utilizatorilor.

Essity va fi liberă să divulge, copieze, distribuie, încorporeze și/sau să utilizeze în orice alt mod Comunicările, împreună cu toate datele, imaginile, sunetele, textele și alte lucruri incluse în acestea, în oricare și în toate scopurile comerciale sau necomerciale.

Dacă publicați date cu caracter personal pe acest Website sau furnizați aceste date în orice alt fel către Essity, vă dați acordul pentru ca Essity să folosească aceste date în conformitate cu acești Termeni de Utilizare și cu Politica de Confidențialitate disponibilă la [link], cu scopul de a evalua informațiile dumneavoastră și de a promova produsele și serviciilor Essity, inclusiv dreptul de a transfera a datelor către țări terțe, cu respectarea Politicii de Confidențialitate și de a posta datele dumneavoastră personale pe Internet, așa cum este prevăzut în Politica noastră de Confidențialitate și în conformitate cu legislația aplicabilă. Essity se va supune legilor din România și legislației europene pentru astfel de prelucrări de date cu caracter personal și și puteți contacta Essity utilizând datele de contact din Secțiunea 7. (Contactați-ne) de mai jos în caz de utilizarea unor date incorecte sau alte probleme legate de datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de Confidențialitate pentru o informare detaliată asupra colectării și a modului de prelucrare de către Essity a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Nu aveți voie să publicați nici o Comunicare care poate fi declarată drept ofensivă sau care violează dreptul la intimitate al altor persoane sau care poate fi considerată ca și promovare comercială sau care este în orice mod ilegală sau nepotrivită. Essity va șterge astfel de Comunicări atunci când vom afla de existența lor și ne rezervăm dreptul să vă excludem ca și utilizator al Website-ului nostru sau a serviciilor noastre.

Pentru utilizarea serviciilor unei terțe părți, cum ar fi Facebook, termenii de utilizare a terței părți se pot aplica de asemenea. De exemplu, Facebook aplică “Declarația de Drepturi și Responsabilități” pentru toți utilizatorii și vizitatorii Facebook, și noi vă recomandăm să citiți acești termeni înainte de utilizarea oricărui serviciu al unei terțe părți.

Altele

Essity poate modifica acești Termeni de Utilizare în orice moment prin actualizarea variantei postate pe Website.. Utilizatorii sunt obligați să respecte oricare și toate astfel de actualizări și Utilizatorii ar trebui să viziteze periodic pagina Website-ului care conține acești Termenii de Utilizare, pentru a lua la cunoștință despre aceștia în formă actualizată.

În cazul în care Utilizatorii nu utilizează Website-ul în conformitate cu acești Termenii de Utilizare, Essity are dreptul de a suspenda utilizarea Website-ului de către Utilizatorul în cauză și/sau de a bloca accesul.

Essity își rezervă la propria sa discreție, dreptul de a (1) modifica acești Termeni de Utilizare; (2) monitoriza și îndepărta mesaje publicate; și/sau (3) întrerupe disponibilitatea Website-ului, în orice moment fără nicio notificare.

Dacă orice termen, condiție, sau prevedere ale acestor Termeni și Condiții se dovedește a fi nelegală, nevalidă, nulă sau pentru orice motiv neexecutorie, validitatea și și caracterul executoriu ale termenilor, condițiilor și prevederilor rămase nu vor fi în nici un mod afectate sau prin urmare, invalidate.

Politica de Confidențialitate

Essity Hungary Kft, Essity AB și companiile afiliate (“Essity” sau "noi" sau "nouă") ia confidențialitatea datelor foarte în serios. Această Politică de Confidențialitate descrie cum Essity în calitate de operator în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor ("GDPR"), al Directivei 2002/58/EC (ePrivacy Directive), al Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și al Regulamentului UE privind viața privată şi comunicațiile electronice ("Regulament ePrivacy") colectează și prelucrează datele cu caracter personal și alte informații despre Utilizatori.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este acela de a stabili principiile care stau la baza modului de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le transmiteți sau pe care noi le obținem despre dumneavoastră.

Vă rugăm să citiți cu atenție Politica de Confidențialitate înainte de a utiliza acest website localizat la adresa https://www.tork.ro („Website”-ul sau „pagina web”) sau aplicația.

Essity Hungary Kft, societate de drept maghiar, cu sediul în AFH Professional Hygiene Europe, H-1021 Budapesta, Budakeszi út 51., este operatorul de date responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal așa cum este descris în această Politică de Confidențialitate.

De asemenea, Essity Hygiene and Health AB, o societate de drept suedez, SE-405 03 Göteborg este de asemenea operator de date responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal rezultate din accesarea sau utilizarea de către dumneavoastră a serviciului Tork Connect, în nume personal sau ca reprezentant al angajatorului dumneavoastră sau a unei alte entități, așa cum este descris în această Politică de Confidențialitate.

1. Categorii de date personale și scopuri de prelucrare

Metadate
Puteți utiliza pagina noastră web sau aplicația fără să ne furnizați niciun fel de date personale despre dumneavoastră (cu excepția adresei IP). În acest caz, Essity va colecta doar următoarele metadate care rezultă în urma utilizării Website-ului:
Pagina de referință, data și ora de acces, volumul de date transmise, starea transmisiei, tipul de browser web, adresa IP, sistemul de operare și interfața, limba și versiunea programului de browser.
Adresa IP a dumneavoastră va fi utilizată pentru a vă permite accesul pe pagina noastră web sau în aplicație. Odată ce adresa IP nu mai este necesară pentru acest scop, vom scurta adresa IP a dumneavoastră prin îndepărtarea ultimului octet din adresa IP. Metadatele, inclusiv adresa IP scurtată va fi utilizată pentru a îmbunătăți calitatea și serviciile Website-lui sau a aplicației prin analizarea comportamentului utilizatorilor noștri.

Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă în acest caz consimțământul dumneavoastră, ce vi se va solicita în momentul accesării Website-ului si al aplicației.
 
Cont
Dacă vă creați un cont pe pagina noastră web sau în aplicația noastră, s-ar putea să vi se ceară furnizarea datelor personale, cum ar fi: Nume, prenume, adresa poștală, adresa de email, parola aleasă, număr telefon, adresa de livrare, interese pentru anumite produse/servicii (voluntar), acordul de primire a email-urilor de marketing (voluntar). Dacă vă creați un cont pe Website-ul nostru sau în aplicația noastră, pentru accesarea sau utilizarea de către dumneavoastră a serviciului Tork Connect, în nume personal sau ca reprezentant al angajatorului dumneavoastră sau a unei alte entități, vi se vor solicita următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, poziția în compania pe care o reprezentați. Essity prelucrează astfel de date personale cu scopul de a furniza serviciile noastre către dumneavoastră, de a vă contacta și a vă permite să corespondați cu Essity, de a putea comanda mostre de produs, pentru transmiterea de newsletter-uri, de a vă furniza materiale de marketing în limita permisă de legea care se aplică și pentru a analiza interesele dumneavoastră pentru scopuri de marketing
 
Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă în acest caz consimțământul dumneavoastră, ce vi se va solicita în mod expres și specific în momentul creării contului, sau respectiv necesitatea de a executa un contract dacă vă furnizăm produsele sau serviciile noastre.
 
Comenzi de Produse
Dacă comandați un produs prin pagina noastră web sau prin aplicație, în nume personal sau ca reprezentant al angajatorului dumneavoastră sau a unei alte entități, Essity colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal ale dumneavoastră și următoarele informații: Nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon, detalii privind contul bancar (voluntar), detalii privind cardul de credit (voluntar), adresă de facturare și livrare, tipul și cantitatea de produse comandate, prețul de cumpărare, data comenzii, starea comenzii, returnări de produs, cereri către relațiile cu clienții. Essity prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul executării relației contractuale cu dumneavoastră şi a procesării comenzii de produse, oferirii de servicii de asistență pentru clienți, respectarea obligațiilor legale, apărării, stabilirii şi exercitării drepturilor în justiție, şi marketing personalizat (în acest din urmă caz, în baza consimțământului dumneavoastră). Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă necesitatea Essity de a executa contractul la care sunteţi parte sau respectiv necesitatea ca Essity să întreprindă demersurile la solicitarea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, în vederea furnizării produselor comandate, cu excepția prelucrării în scop de marketing direct, pentru care temeiul legal al prelucrării îl va constitui consimțământul dumneavoastră.

Loterii publicitare/ Concursuri
Dacă participați la loterii publicitare /concursuri (sweepstake), Essity colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră: Nume, prenume, adresă de email, dată accesare, răspunsul la concurs. În cazul în care sunteți declarat câștigător, Essity va colecta și prelucra și următoarele date cu caracter personal și informații despre dumneavoastră: selectarea drept câștigător, premiul oferit, număr de telefon, adresă poștală, seria și numărul buletinului sau cărții de identitate. Essity prelucrează astfel de datele cu caracter personal cu scopul de derulare a concursului, de informare a câștigătorului, de livrare a premiului către câștigător, pentru desfășurarea evenimentului și în scop de marketing (în acest din urmă caz, în baza consimțământului dumneavoastră).

Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă necesitatea Essity de a executa contractul la care sunteți parte sau respectiv necesitatea ca Essity să întreprindă demersurile la solicitarea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, privind participarea dumneavoastră la loteria publicitară/concurs, cu excepția prelucrării în scop de marketing direct, pentru care temeiul legal al prelucrării îl va constitui consimțământul dumneavoastră.
 
Date privind Sănătatea
Dacă comandați anumite produse, Essity va colecta și prelucra de asemenea informații privind sănătatea dumneavoastră așa cum rezultă din comanda produsului. Datele privind sănătatea sunt categorii speciale de date cu caracter personal care intră sub incidența GDPR, iar Essity ia toate măsurile necesare pentru a proteja aceste categorii speciale de date cu caracter personal, conform cerințelor legale. Sub rezerva consimțământului dumneavoastră explicit, Essity colectează și prelucrează datele privind sănătatea dumneavoastră doar cu scopul realizării relației contractuale și a procesării comenzii de produse, oferind servicii de asistență pentru clienți, respectarea obligațiilor legale, apărarea, stabilirea și exercitarea revendicărilor legale, precum și marketingul personalizat. Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă în acest caz consimțământul dumneavoastră. Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal privind sănătatea, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră până la data retragerii.
 
 
2. Terțe Părți
 • Transfer către furnizori de servicii
  Essity poate angaja furnizori de servicii externi sau din cadrul grupului Essity, care acționează ca persoane împuternicite ale Essity, pentru a furniza anumite servicii către Essity, cum ar fi furnizorii de servicii pentru Website sau aplicație, furnizorii de servicii de marketing sau furnizorii de servicii suport IT. Atunci când furnizează astfel de servicii, furnizorii de servicii externi sau societățile din grupul Essity pot avea acces la și / sau pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în numele nostru.
  Solicităm acelor furnizori externi de servicii/societăți din grupul Essity să implementeze și să aplice măsuri de securitate precum și măsuri tehnice și organizatorice adecvat, pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. In mod suplimentar, aceste persoane împuternicite prelucrează datele dumneavoastră personale în temeiul unui contract încheiat cu Essity care respectă prevederile GDPR.

 • Alți destinatari
  Essity poate transfera - în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor - date cu caracter personal către organisme de aplicare a legii, autorități guvernamentale, consilieri juridici, consultanți externi sau parteneri de afaceri. În cazul unei fuziuni sau achiziții corporative, datele cu caracter personal pot fi transferate părților terțe care sunt implicate în fuziune sau achiziție.

 • Transferuri Internaționale ale Datelor Personale
  Datele cu caracter personale colectate de noi sau primite despre dumneavoastră pot fi transferate sau prelucrate de destinatari care sunt localizați în interiorul sau în afara Spațiului Economic European ("EEA"). Țările unde sunt localizați destinatarii către care se poate face transferul le includ pe cele listate aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor. Alţi destinatari pot fi localizaţi în alte ţări care nu asigură un nivel adecvat de protecţie din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor. Essity va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că transferurile în afara Spațiului Economic European (EEA) sunt protejate în mod corespunzător, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. În ceea ce privește transferurile către țări care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, transferul se va face în baza unor garanții adecvate, cum ar fi clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere, coduri de conduită aprobate, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii a destinatarului sau a mecanisme de certificare aprobate, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale destinatarului. Puteți solicita o copie a acestor garanții adecvate contactându-ne, prin utilizarea datele de contact din Secțiunea 7 (Contactați-ne) de mai jos.
 
3. Temeiul legal pentru prelucrare

We Temeiul legal pentru prelucrarePutem efectua prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:
 
• V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
• Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a întreprinde demersurile la cererea dumneavoastră înainte de a încheia un contract;
• Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care revine Essity;
• Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice;
• Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini realizate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale cu care am fost învestiți;
• Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau de drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră care necesită protecție a datelor cu caracter personal, în special dacă sunteți minor;
• Alt temei juridic aplicabil pentru prelucrarea datelor, în special dispozițiile prevăzute de legislația statelor membre.
 
Putem realiza prelucrarea categoriilor dumneavoastră de date cu caracter special (care includ date privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a dumneavoastră) în baza următoarelor temeiuri juridice:

• V-ați dat consimțământul explicit pentru procesarea datelor dumneavoastră cu caracter special pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
• Prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și exercitării drepturilor specifice ale Essity sau ale dumneavoastră în domeniul legislației privind ocuparea forței de muncă și securitatea socială și protecția socială, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul Român ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate;
• Prelucrarea se referă la datele cu caracter personal care sunt făcute publice în mod evident de către dumneavoastră;
• Prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție sau ori de câte ori instanțele judecătorești acționează în exercițiul funcției lor judiciare;

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal conform acestei Politici de Confidențialitate este fie o obligație legală sau contractuală sau este o cerință necesară pentru încheierea unui contract cu noi sau primirea serviciilor / produselor noastre conform solicitării dumneavoastră sau pur și simplu este un act voluntar pentru dumneavoastră.

Nefurnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate duce la dezavantaje pentru dumneavoastră, de ex. este posibil să nu puteți primi anumite produse și servicii sau să nu puteți participa la loteria publicitară/concursul organizat de Essity. Totuși, dacă nu este specificat altfel, nefurnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu va avea consecințe juridice față de dumneavoastră.
 
 
4. Ce drepturi aveți și cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la anumite colectări, prelucrări și utilizări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți revoca acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare. În plus,, puteți să vă opuneți cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, fără a suporta alte costuri decât costurile de transmitere în conformitate cu tarifele de bază.
În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul (i) să solicitați accesul la datele cu caracter personal, (ii) să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, (iii) să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, (iv) să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, (v) de a solicita portabilitatea datelor, (vi) să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv opoziția cu privire la realizarea de profiluri) (vii) să vă opuneți cu privire la luarea în privința dumneavoastră a unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv profilarea) și (viii) să depuneți o plângere în fața unei autorități de supraveghere.
 
Pentru a vă exercita drepturile menționate mau sus, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact menționate în Secțiunea 7 (Contactați-ne) de mai jos.
 
În cazul plângerilor, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor.
 
 
5. Cookies și alte tehnologii de urmărire

Acest Website sau această aplicație folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Politica privind Cookie website or app uses cookies.
 
6. Cât timp păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care sunt prelucrate, inclusiv pentru a vă oferi serviciile și produsele solicitate. Odată ce relația noastră s-a încheiat, fie vă vom șterge datele personale, fie vom anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care se aplică cerințele legale de păstrare (cum ar fi pentru scopuri fiscale). Putem păstra datele dumneavoastră de contact și informații privind interesele dumneavoastră pentru produsele sau serviciile noastre pentru o perioadă lungă de timp până la retragerea consimțământului dumneavoastră, dacă ați acordat Essity consimțământul dumneavoastră pentru a vă transmite materiale de marketing. De asemenea, s-ar putea să fim obligați prin legea aplicabilă să păstrăm anumite date cu caracter personal care vă privesc pentru o perioadă de 10 ani după anul fiscal relevant. De asemenea, putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personale după încetarea relației contractuale, dacă acestea sunt necesare pentru a ne conforma altor legi aplicabile sau dacă avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a stabili, a exercita sau a apăra un drept în justiție, în măsura necesară . Vom restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la astfel de scopuri limitate după terminarea relației contractuale.
 
7. Contactați-ne
 
Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați:
 
Essity Hungary Kft.
Professional Hygiene
H-1021 Budapest
Budakeszi út 51.
 
Datele de contact ale reprezentantului nostru în UE sunt:
 
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Politica cookies

Acest Website utilizează cookie-uri, prin urmare această secțiune vă oferă detalii despre modul în care sunt utilizate cookie-urile și despre modul în care puteți controla păstrarea sau ștergerea acestora.
Prezenta Politică de utilizare cookies descrie modul în care Essity Hungary Kft („Essity”) utilizează modulele de tip cookie, în conformitate cu Directiva 2002/58/EC (ePrivacy Directive), Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și Regulamentul UE privind viața privată şi comunicațiile electronice („Regulamentul ePrivacy ”) prin intermediul Website-ului.


Ce este un cookie? 

„Cookie-urile” sunt părți din informația transferată de pe un website pe hard diskul computerului dumneavoastră.

Nu sunt programe software, ci doar fișiere de informații de mici dimensiuni, care permit website-urilor să stocheze și să acceseze informații despre tiparele de navigare ale unui utilizator.

Cele mai multe website-uri utilizează cookie-uri, deoarece acestea fac parte din instrumentele care fac Internetul o experiență extraordinară pentru utilizatori. Cookie-urile permit website-urilor să furnizeze servicii personalizate (de exemplu, memorarea datelor de autentificare, păstrarea produselor într-un coș de cumpărături sau afișarea unui conținut care este relevant).

Există diferite tipuri de cookie-uri: cookie-urile temporare (sau cookie-uri de sesiune) care sunt șterse atunci când browser-ul se închide; cookie-urile permanente care nu sunt șterse şi rămân până atunci când acestea sunt șterse în mod activ sau expiră (care depind de timpul pe care website-ul îl are programat să păstreze cookie-urile).

Cum se șterge un cookie? 

Cele mai multe browsere sunt setate automat să accepte cookie-uri.

Puteți alege una dintre opțiunile privind cookie-urile prin accesarea setărilor din browserul dumneavoastră, utilizând variantele disponibile în cadrul acestuia, dar rețineți că, dacă alegeți să nu acceptați cookies , este posibil să pierdeți multe funcții care sunt necesare pentru a permite website-ului să funcționeze corespunzător.

Browser-ul dumneavoastră de internet vă va oferi informații despre cum să ștergeți cookie-urile deja existente în computerul dumneavoastră.

Pentru a șterge cookie-urile de pe telefonul mobil, va trebui să consultați manualul telefonului.

Dacă v-ați dat consimțământul cu privire la acceptarea modulelor cookies și prelucrarea datelor transmise în cadrul comunicațiilor electronice, aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment cu referire la modulele cookie pentru care v-ați dat consimțimântul.

Lista Cookie-urilor Tork 

Pentru a vă putea oferi o experiență personalizată, website-ul https://www.tork.ro/ („Website-ul”) utilizează cookie-uri.
Modulele cookie utilizate de Website sunt folosite pentru a furniza Utilizatorului acces la anumite funcții disponibile pe Website precum transmiterea de materiale informative, gestionarea sesiunilor de înregistrare și a listei de cumpărături, opțiuni legate de selectarea unei anumite limbi.

De fiecare dată când utilizați Website-ul, sunt transferate și/sau accesate cookie-uri pe/de pe calculatorul dumneavoastră sau pe/de pe dispozitivul dumneavoastră. Cookie-urile utilizate de Website, precum și scopul procesării prin intermediul modulelor cookie a informațiilor stocate de dumneavoastră ori a informațiilor accesate sunt enumerate mai jos.

Scop

Tip

Durata de viață

Primare sau plasate de terţi

Gestionarea listei de cumpărături

Cookie-uri de funcționalitate

Cookie-uri permanente

Primare

Consimțământul privind Politica Cookie-urilor

(utilizarea Cookie-urilor Aprobate)

Cookie-uri Strict Necesare

Cookie-uri de sesiune şi cookie-uri permanente

Primare
Cookie-uri Strict Necesare – Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să navigați prin Website şi să utilizați funcțiile sale, cum ar fi accesarea zonelor securizate ale Website-ului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-aţi solicitat, cum ar fi efectuarea unei achiziții, nu pot fi furnizate.
  
Cookie-uri de performanță - Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizatorii folosesc un website, de exemplu ce pagini vizitează mai mult, şi dacă primesc mesaje de eroare de la paginile web. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică un vizitator. Toate informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează sunt agregate şi, prin urmare sunt anonime. Acest tip de cookie este folosit numai pentru a îmbunătăți modul în care un website funcționează.
 
Cookie-uri de funcționalitate – Aceste cookie-uri permit unui website să-şi reamintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele dumneavoastră, limba sau regiunea) şi să vă ofere funcții personalizate, îmbunătățite. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot fi anonime şi nu pot urmări activitatea dumneavoastră de navigare pe alte website-uri.
 
Cookie-uri pentru publicitate sau pentru plasare de reclame - Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a furniza reclamele care sunt mai relevante pentru dumneavoastră și interesele dumneavoastră. De asemenea, ele sunt utilizate pentru a limita numărul de afişări al unei reclame, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniei de publicitate. Acestea sunt plasate de către rețelele noastre de publicitate cu permisiunea Essity. Aceste cookie-uri memorează că ați vizitat un website, iar aceste informații sunt partajate cu alte organizații, cum ar fi agențiile de publicitate. Adesea, cookie-urile pentru publicitate sau pentru plasare de reclame vor fi legate de funcționalitatea site-ului pus la dispoziție de altă organizație. Puteți șterge aceste cookies utilizând setările din meniul „Setări” al browser-ului dumneavoastră. Puteți accesa opțiunea „Ajutor” din browserul dumneavoastră pentru mai multe detalii despre cum puteți dezactiva/șterge modulele cookie deja existente la dumneavoastră în calculator sau despre cum puteți schimba setările acestor module cookie.
 

Acceptarea Termenilor de Utilizare 

Prin acceptarea Termenilor de Utilizare și implicit a Politicii noastre de utilizare a modulelor cookie, precum și prin accesarea și utilizarea Website-ului, vă daţi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor conform acestei Politici . De asemenea, vă puteți da consimțământul cu privire la utilizarea de către noi de cookie-uri prin setările pe care dumneavoastră le-ați făcut în browserul web.

În cazul în care nu doriți să acceptați Politica noastră de utilizare a modulelor cookie, va trebui să încetați accesarea Website-ului, să ștergeți modulele cookie instalate de către Website și să dezactivați funcția care permite instalarea modulelor cookie din software-ul browserului dumneavoastră web. Dezactivarea modulelor cookie de funcționalitate vă poate împiedica să folosiți toate funcționalitățile de pe paginile web a https://www.tork.ro.

În cazul în care browser-ul dumneavoastră web are o setare „Nu bloca modulele cookie” sau „Permite stocarea de date locale” sau oricare alte setări similare, atunci, în conformitate cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aceasta va putea fi considerată drept acordul dumneavoastră pentru ca Essity să instaleze și sa folosească cookies.
 

Acordurile utilizatorului 

Essity vă poate permite să postați informații, comentarii sau alte materiale pe Website-ul nostru, în rețelele media de socializare sau în alt serviciu online. Acest lucru se face pentru a facilita fluxul de informații despre Essity și produsele noastre. Vă rugăm să aveți în vedere termenii pentru astfel de postări, stabiliți în Termenii de Utilizare (a se vedea mai sus).
 
Nu ne furnizați informații despre alte persoane decât dacă puteți dovedi că aveți consimțământul acestora de a le furniza.


Imprimare Descărcare