Informații juridice

Informații juridice

Termeni de utilizare

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Sediu social: Stockholm, Suedia 
 
Nr. de înregistrare: 556325-5511
 
Referințele de mai jos la „Essity”, „în ceea ce ne privește” sau „noi” reprezintă referințe la Essity AB (publ) în calitate de furnizor al acestei pagini de Internet („Site”), cu excepția situațiilor în care rezultă faptul că un anumit Site sau alt serviciu face referire la o altă entitate, context în care „Essity” va face referire la o astfel de entitate. Aceşti Termeni de utilizare se vor aplica pentru Site-uri şi alte servicii care se referă la prezenții Termeni de utilizare.
 
Essity va respecta legislația suedeză pentru furnizarea Site-urilor sale și pentru prezenții Termeni de utilizare. Cu toate acestea, deoarece Grupul Essity include entități din întreaga lume, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care o altă companie este declarată ca fiind furnizorul unui anumit Site sau serviciu, este posibil ca legislația națională a țării în care o astfel de entitate își desfășoară activitatea să includă reglementări diferite sau suplimentare. În astfel de situații, entitatea în cauză va aplica și se va supune legislației naționale aplicabile, în măsura impusă.

Declarație legală

Materialele disponibile pe acest Site sunt furnizate de Essity sub formă de servicii adresate propriilor clienți și pot fi utilizate exclusiv în scopuri de informare. Este permisă descărcarea de exemplare unice sub rezerva prevederilor de mai jos.


Prin descărcarea oricăror materiale de pe acest Site, sunteţi de acord cu aceşti termeni. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii, nu folosiţi Site-ul sau nu descărcaţi niciun material de pe acesta.


Informații privind mărcile comerciale

Toate denumirile, siglele și mărcile comerciale reprezintă proprietatea Essity, a afiliaților acesteia, a companiilor asociate sau a proprietarilor de licență sau partenerilor asociați.


Mărcile comerciale și numele de mărci aparținând Essity pot fi utilizate numai conform celor prevăzute în cadrul prezenților Termeni de utilizare sau cu acordul scris obținut în prealabil din partea Essity.


Orice utilizare a mărcilor comerciale aparținând Essity în cadrul unor campanii promoționale sau de publicitate pentru produsele Essity necesită obținerea confirmării în acest sens.


Utilizare restricţionată/Licenţe pentru copii individuale

Întregul conținut inclus în acest Site, precum textul, elementele grafice, siglele, pictogramele butoanelor, imaginile, clipurile audio și software, reprezintă proprietatea Essity sau a furnizorilor săi de conținut și este protejat de legislația suedeză și internațională privind drepturile de autor. Utilizarea sau distribuirea neautorizată a oricăror materiale de pe acest Site ar putea încălca legile dreptului de autor, mărcilor comerciale şi/sau alte legi şi fac obiectul unor sancţiuni civile, precum şi penale.


Se interzice reproducerea, duplicarea, copierea, comercializarea, revânzarea sau exploatarea sub orice altă formă a acestui Site sau oricărei părți a sa în orice scop comercial fără acordul expres în scris din partea Essity. Este permisă descărcarea unui singur exemplar al informațiilor disponibile pe Site-urile Essity, pe un singur calculator, numai în vederea utilizării în scop personal, necomercial și de uz intern.


Nu puteţi modifica, utiliza sau transfera informaţiile în niciun scop comercial; de asemenea, nu puteţi elimina niciun marcaj de drept de autor sau alt marcaj de drept de proprietate asupra informaţiilor. Sunteți de acord cu privire la faptul că veți fi responsabil pentru prevenirea oricărui act de copiere neautorizată a materialelor, precum și pentru asigurarea că toți angajații și contractanții – dacă este cazul – organizației dumneavoastră respectă aceste restricții.


Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind drepturile de autor. Vi se permite efectuarea de copii ale acestui Site, sub forma unor acțiuni incidentale necesare pe parcursul vizualizării și puteți tipări un exemplar pentru uz personal al unei porțiuni a acestui Site pentru scopuri private. Orice altă utilizare este strict interzisă. Se interzice integrarea acestui Site sau crearea de link-uri către alte pagini decât cea principală, fără acordul nostru scris obținut în prealabil.


Essity nu vă conferă niciun fel de drepturi exprese sau implicite cu privire la brevete, drepturi de autor, mărci comerciale sau informații comerciale secrete.


Excluderea garanţiilor

Informațiile din cele de față sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanție expresă sau implicită, inclusiv garanții de vandabilitate, conformitate cu drepturile privind proprietatea intelectuală sau adecvare pentru un scop anume. Dacă Essity creează un link către pagina de Internet a unei terțe părți, aceasta va fi numai pentru comoditatea utilizatorilor, iar Essity nu va fi responsabilă în niciun fel pentru conținutul sau corectitudinea informațiilor incluse într-o astfel de pagină de Internet.


Essity nu va fi responsabilă în niciun caz pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, întreruperea activității comerciale sau pierderea de informații, suferite în urma utilizării sau incapacității de a utiliza informațiile, chiar dacă Essity a fost înștiințată cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.


De asemenea, Essity nu garantează exactitatea sau integritatea informațiilor, textului, elementelor grafice, link-urilor sau a altor elemente ce ar putea fi cuprinse de aceste informații. Essity poate aduce modificări acestui conținut, sau produselor descrise de acesta, în orice moment, fără notificare prealabilă. Essity nu își asumă niciun angajament cu privire la actualizarea informațiilor sau a altor materiale incluse în acest Site.


Datele trimise de utilizatori

Orice material, informație sau alte comunicări pe care le transmiteți către sau le postați pe acest Site vor fi tratate ca având caracter neconfidențial, neexclusiv, fără redevențe, irevocabil, cu posibilitate de sublicențiere integrală și non-proprietară („Comunicări”). Essity nu va avea obligații cu privire la Comunicări.


Essity va avea dreptul de a divulga, copia, distribui, încorpora și/sau utiliza sub o altă formă orice Comunicări, împreună cu toate datele, imaginile, sunetele, textele sau alte lucruri incluse în acestea, în orice scopuri comerciale sau necomerciale.


Prin trimiterea de date cu caracter personal către acest Site sau în alt mod către Essity, vă exprimați acordul în ceea ce privește dreptul Essity de a utiliza astfel de date în scopul evaluării informațiilor dumneavoastră, precum și de a comercializa produsele și serviciile Essity, inclusiv dreptul de a transfera datele în țări terțe și de a publica datele dumneavoastră personale pe Internet. Essity va fi responsabilă conform legislației suedeze pentru o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar dumneavoastră veți putea contacta Essity în cazul unor date incorecte sau cu privire la alte aspecte referitoare la datele personale.


Se interzice publicarea oricăror Comunicări care ar putea fi considerate ofensatoare sau care încalcă intimitatea altor persoane sau care pot fi interpretate ca marketing comercial sau care sunt în orice mod ilegale sau necuvenite. Essity va șterge astfel de comunicări atunci când ia cunoștință de ele și ne rezervăm dreptul de a vă retrage calitatea de utilizator al Site-ului sau serviciilor noastre.


Referitor la utilizarea serviciilor terțelor părți, precum Facebook, este posibil să se aplice și termenii terțelor părți. De exemplu, Facebook aplică propria „Declarație a drepturilor și responsabilităților” în cazul tuturor utilizatorilor și vizitatorilor Facebook și vă recomandăm să citiți acești termeni înainte de a utiliza orice astfel de servicii ale terțelor părți.


Altele

Essity poate revizui în orice moment acești Termeni de utilizare prin actualizarea prezentei publicări.

Essity își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a (1) modifica prezenta Declarație legală; (2) monitoriza și elimina postări; și/sau (3) întrerupe disponibilitatea Site-ului, în orice moment, fără notificare prealabilă.

Dacă orice termen, condiție sau prevedere a prezentei Declarații legale este determinată ca fiind ilegală, fără valabilitate, nulă sau, din orice motive, imposibil de aplicat, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalți termeni, condiții și prevederi nu vor fi afectate sau diminuate în niciun fel de către o astfel de situație.