Informații juridice

Informații juridice

Termeni de utilizare

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Sediu social: Stockholm, Suedia 
 
Nr. de înregistrare: 556325-5511
 
Referințele de mai jos la „Essity”, „în ceea ce ne privește” sau „noi” reprezintă referințe la Essity AB (publ) în calitate de furnizor al acestei pagini de Internet („Site”), cu excepția situațiilor în care rezultă faptul că un anumit Site sau alt serviciu face referire la o altă entitate, context în care „Essity” va face referire la o astfel de entitate. Aceşti Termeni de utilizare se vor aplica pentru Site-uri şi alte servicii care se referă la prezenții Termeni de utilizare.
 
Essity va respecta legislația suedeză pentru furnizarea Site-urilor sale și pentru prezenții Termeni de utilizare. Cu toate acestea, deoarece Grupul Essity include entități din întreaga lume, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care o altă companie este declarată ca fiind furnizorul unui anumit Site sau serviciu, este posibil ca legislația națională a țării în care o astfel de entitate își desfășoară activitatea să includă reglementări diferite sau suplimentare. În astfel de situații, entitatea în cauză va aplica și se va supune legislației naționale aplicabile, în măsura impusă.

Declarație legală

Materialele disponibile pe acest Site sunt furnizate de Essity sub formă de servicii adresate propriilor clienți și pot fi utilizate exclusiv în scopuri de informare. Este permisă descărcarea de exemplare unice sub rezerva prevederilor de mai jos.


Prin descărcarea oricăror materiale de pe acest Site, sunteţi de acord cu aceşti termeni. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii, nu folosiţi Site-ul sau nu descărcaţi niciun material de pe acesta.


Informații privind mărcile comerciale

Toate denumirile, siglele și mărcile comerciale reprezintă proprietatea Essity, a afiliaților acesteia, a companiilor asociate sau a proprietarilor de licență sau partenerilor asociați.


Mărcile comerciale și numele de mărci aparținând Essity pot fi utilizate numai conform celor prevăzute în cadrul prezenților Termeni de utilizare sau cu acordul scris obținut în prealabil din partea Essity.


Orice utilizare a mărcilor comerciale aparținând Essity în cadrul unor campanii promoționale sau de publicitate pentru produsele Essity necesită obținerea confirmării în acest sens.


Utilizare restricţionată/Licenţe pentru copii individuale

Întregul conținut inclus în acest Site, precum textul, elementele grafice, siglele, pictogramele butoanelor, imaginile, clipurile audio și software, reprezintă proprietatea Essity sau a furnizorilor săi de conținut și este protejat de legislația suedeză și internațională privind drepturile de autor. Utilizarea sau distribuirea neautorizată a oricăror materiale de pe acest Site ar putea încălca legile dreptului de autor, mărcilor comerciale şi/sau alte legi şi fac obiectul unor sancţiuni civile, precum şi penale.


Se interzice reproducerea, duplicarea, copierea, comercializarea, revânzarea sau exploatarea sub orice altă formă a acestui Site sau oricărei părți a sa în orice scop comercial fără acordul expres în scris din partea Essity. Este permisă descărcarea unui singur exemplar al informațiilor disponibile pe Site-urile Essity, pe un singur calculator, numai în vederea utilizării în scop personal, necomercial și de uz intern.


Nu puteţi modifica, utiliza sau transfera informaţiile în niciun scop comercial; de asemenea, nu puteţi elimina niciun marcaj de drept de autor sau alt marcaj de drept de proprietate asupra informaţiilor. Sunteți de acord cu privire la faptul că veți fi responsabil pentru prevenirea oricărui act de copiere neautorizată a materialelor, precum și pentru asigurarea că toți angajații și contractanții – dacă este cazul – organizației dumneavoastră respectă aceste restricții.


Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind drepturile de autor. Vi se permite efectuarea de copii ale acestui Site, sub forma unor acțiuni incidentale necesare pe parcursul vizualizării și puteți tipări un exemplar pentru uz personal al unei porțiuni a acestui Site pentru scopuri private. Orice altă utilizare este strict interzisă. Se interzice integrarea acestui Site sau crearea de link-uri către alte pagini decât cea principală, fără acordul nostru scris obținut în prealabil.


Essity nu vă conferă niciun fel de drepturi exprese sau implicite cu privire la brevete, drepturi de autor, mărci comerciale sau informații comerciale secrete.


Excluderea garanţiilor

Informațiile din cele de față sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanție expresă sau implicită, inclusiv garanții de vandabilitate, conformitate cu drepturile privind proprietatea intelectuală sau adecvare pentru un scop anume. Dacă Essity creează un link către pagina de Internet a unei terțe părți, aceasta va fi numai pentru comoditatea utilizatorilor, iar Essity nu va fi responsabilă în niciun fel pentru conținutul sau corectitudinea informațiilor incluse într-o astfel de pagină de Internet.


Essity nu va fi responsabilă în niciun caz pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, întreruperea activității comerciale sau pierderea de informații, suferite în urma utilizării sau incapacității de a utiliza informațiile, chiar dacă Essity a fost înștiințată cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.


De asemenea, Essity nu garantează exactitatea sau integritatea informațiilor, textului, elementelor grafice, link-urilor sau a altor elemente ce ar putea fi cuprinse de aceste informații. Essity poate aduce modificări acestui conținut, sau produselor descrise de acesta, în orice moment, fără notificare prealabilă. Essity nu își asumă niciun angajament cu privire la actualizarea informațiilor sau a altor materiale incluse în acest Site.


Datele trimise de utilizatori

Orice material, informație sau alte comunicări pe care le transmiteți către sau le postați pe acest Site vor fi tratate ca având caracter neconfidențial, neexclusiv, fără redevențe, irevocabil, cu posibilitate de sublicențiere integrală și non-proprietară („Comunicări”). Essity nu va avea obligații cu privire la Comunicări.


Essity va avea dreptul de a divulga, copia, distribui, încorpora și/sau utiliza sub o altă formă orice Comunicări, împreună cu toate datele, imaginile, sunetele, textele sau alte lucruri incluse în acestea, în orice scopuri comerciale sau necomerciale.


Prin trimiterea de date cu caracter personal către acest Site sau în alt mod către Essity, vă exprimați acordul în ceea ce privește dreptul Essity de a utiliza astfel de date în scopul evaluării informațiilor dumneavoastră, precum și de a comercializa produsele și serviciile Essity, inclusiv dreptul de a transfera datele în țări terțe și de a publica datele dumneavoastră personale pe Internet. Essity va fi responsabilă conform legislației suedeze pentru o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar dumneavoastră veți putea contacta Essity în cazul unor date incorecte sau cu privire la alte aspecte referitoare la datele personale.


Se interzice publicarea oricăror Comunicări care ar putea fi considerate ofensatoare sau care încalcă intimitatea altor persoane sau care pot fi interpretate ca marketing comercial sau care sunt în orice mod ilegale sau necuvenite. Essity va șterge astfel de comunicări atunci când ia cunoștință de ele și ne rezervăm dreptul de a vă retrage calitatea de utilizator al Site-ului sau serviciilor noastre.


Referitor la utilizarea serviciilor terțelor părți, precum Facebook, este posibil să se aplice și termenii terțelor părți. De exemplu, Facebook aplică propria „Declarație a drepturilor și responsabilităților” în cazul tuturor utilizatorilor și vizitatorilor Facebook și vă recomandăm să citiți acești termeni înainte de a utiliza orice astfel de servicii ale terțelor părți.


Altele

Essity poate revizui în orice moment acești Termeni de utilizare prin actualizarea prezentei publicări.

Essity își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a (1) modifica prezenta Declarație legală; (2) monitoriza și elimina postări; și/sau (3) întrerupe disponibilitatea Site-ului, în orice moment, fără notificare prealabilă.

Dacă orice termen, condiție sau prevedere a prezentei Declarații legale este determinată ca fiind ilegală, fără valabilitate, nulă sau, din orice motive, imposibil de aplicat, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalți termeni, condiții și prevederi nu vor fi afectate sau diminuate în niciun fel de către o astfel de situație.

Politica de Confidenţialitate

 
(„Essity” sau „noi” sau „nouă”) ia în serios confidenţialitatea datelor. Prezenta Politică de Confidenţialitate descrie modul în care Essity, în calitate de operator în sensul Regulamentului General privind Protecţia Datelor („RGPD”) şi al Regulamentului privind viaţa privată şi comunicaţiile electronice („Regulamentul ePrivacy”), colectează şi prelucrează datele cu caracter personal şi alte informaţii ale utilizatorilor.
 
 
 
1.       Categorii de date cu caracter personal şi scopuri de prelucrare
 
 
Metadate
 
Puteţi utiliza website-ul sau aplicaţia noastră fără a furniza niciun fel de date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, Essity va colecta doar următoarele metadate care rezultă din utilizarea de către dumneavoastră:
 
Pagina de referinţă, data şi ora accesului, volumul de date transmis, starea transmiterii, tipul de browser web, adresa IP, sistemul de operare şi interfaţa, limba şi versiunea de software pentru browser.
 
Adresa dumneavoastră IP va fi folosită pentru a vă permite accesul la website-ul sau aplicaţia noastră. Odată ce adresa IP nu mai este necesară în acest scop, vă vom scurta adresa dumneavoastră IP eliminând ultimul octet din adresa dumneavoastră IP. Metadatele, inclusiv adresa IP scurtată, vor fi utilizate pentru a îmbunătăţi calitatea şi serviciile website-ului sau aplicaţiei noastre analizând comportamentul de utilizare al utilizatorilor noştri.
 

Cont
În cazul în care vă creaţi un cont pe/în website-ul sau aplicaţia noastră, vi se poate solicita să furnizaţi date cu caracter personal despre dumneavoastră, de exemplu: Nume, adresă poştală, adresă de e-mail, parolă selectată, număr de telefon, detalii privind contul bancar, detalii privind cardul de credit, adresă de facturare şi livrare, interese faţă de anumite produse/servicii (voluntar), solicitarea de a primi e-mail-uri de marketing (voluntar). Essity prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul furnizării funcţionalităţilor contului către dumneavoastră, pentru a vă oferi materiale de marketing în măsura permisă de legea aplicabilă şi pentru a vă analiza interesele în scopuri de marketing.
 
 
Comenzi de produse
În cazul în care comandaţi un produs prin intermediul website-ului sau aplicaţiei noastre, Essity colectează şi prelucrează următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră: Datele contului dumneavoastră, tipul şi cantitatea de produse, preţul de achiziţie, data comenzii, starea comenzii, returnările de produse, solicitările de asistenţă pentru clienţi. Essity prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul executării relaţiei contractuale şi a comenzii de produse, oferind servicii de asistenţă pentru clienţi, respectarea obligaţiilor legale, apărarea, stabilirea şi exercitarea drepturilor în justiţie, şi marketing personalizat.
 
 
Concursuri:
În cazul în care participaţi la un concurs, Essity colectează şi prelucrează următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră: Nume, adresă poştală, adresă de e-mail, data înscrierii, selectarea drept câştigător, premiul, răspunsul la întrebări. Essity prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul desfăşurării concursului, informării câştigătorului, livrării premiului către câştigător, desfăşurării evenimentului şi marketing-ului.
 

Date privind sănătatea:
Prin comandarea unor produse, Essity poate colecta și procesa, de asemenea, informații despre starea de sănătate, așa cum rezultă din comanda produsului. Datele privind sănătatea sunt date sensibile în sensul GDPR, iar Essity ia toate măsurile necesare pentru a proteja aceste date sensibile, conform cerințelor legale. Sub rezerva consimțământului, Essity colectează și prelucrează datele privind starea de sănătate exclusiv în scopul derulării relației contractuale și a comenzii de produse, al furnizării de servicii de asistență pentru clienți, al respectării obligațiilor legale, al apărării, stabilirii și exercitării de pretenții legale și al marketingului personalizat.
 
 
 
2.       Terţi
 
• Transferul către prestatori de servicii
 
Essity poate angaja prestatori externi de servicii, care acţionează ca persoane împuternicite ale Essity, pentru a furniza anumite servicii către Essity, cum ar fi prestatori de servicii pentru website, prestatori de servicii de marketing sau prestatori de servicii de suport IT. Atunci când furnizează astfel de servicii, prestatorii externi de servicii pot avea acces la şi/sau pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.
 
Le solicităm respectivilor prestatori externi de servicii să implementeze şi să aplice garanţii de securitate pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 
 
 
• Alţi destinatari
 
Essity poate transfera – în conformitate cu legea aplicabilă privind protecţia datelor – date cu caracter personal către organisme de aplicare a legii, autorităţi guvernamentale, consultanţi juridici, consultanţi externi sau parteneri de afaceri. În cazul unei fuziuni sau achiziţii de societăţi, datele cu caracter personal pot fi transferate către terţii care sunt implicaţi în fuziune sau achiziţie.
 
 
 
• Transferurile internaţionale de Date cu Caracter Personal
 
Datele cu Caracter Personal pe care le colectăm sau primim despre dumneavoastră pot fi transferate către şi prelucrate de către destinatari care sunt localizaţi în interiorul sau în exteriorul Spaţiului Economic European („SEE”). Ţările le includ pe cele menţionate la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor. Alţi destinatari pot fi localizaţi în alte ţări care nu asigură un nivel adecvat de protecţie din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor. Essity va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că transferurile din SEE sunt protejate în mod adecvat astfel cum solicită legea aplicabilă privind protecţia datelor. Cu privire la transferurile către ţări care nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor, ne bazăm transferul pe garanţii adecvate, cum ar fi clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere, coduri de conduită aprobate împreună cu angajamente obligatorii şi executorii ale destinatarului, sau mecanisme de certificare aprobate împreună cu angajamente obligatorii şi executorii ale destinatarului. Puteţi solicita o copie a acestor garanţii adecvate, contactându-ne, astfel cum se stipulează la Sec. 7 (Contactaţi-ne) de mai jos.
 
 
 
3.       Temeiul legal pentru prelucrare
 
 
 
Putem realiza prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal având în vedere următoarele temeiuri legale:
 
  • V-aţi oferit consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteţi parte sau pentru a întreprinde demersurile la solicitarea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
  • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale căreia vă supuneţi;
  • Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor dumneavoastră vitale sau ale altei persoane fizice;
  • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini realizate în interes public sau în exerciţiul autorităţii oficiale cu care am fost învestiţi;
  • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terţ, cu excepţia cazului în care aceste interese sunt înlocuite de interese sau drepturi şi libertăţi fundamentale ale dumneavoastră care necesită protecţia datelor cu caracter personal, în special dacă sunteţi minor
  • Altă bază legală aplicabilă pentru prelucrarea datelor, în special prevederile stipulate de legislaţia statelor membre;
 
 
Putem realiza prelucrarea categoriilor dumneavoastră  de date cu caracter special având în vedere următoarele temeiuri legale:
 
V-aţi dat acordul explicit în ceea ce priveşte prelucrarea categoriilor dumneavoastră  de date cu caracter special într-unul sau mai multe scopuri specifice;
Prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi exercitării drepturilor specifice ale Essity sau ale persoanei vizate în domeniul legislaţiei muncii şi al securităţii şi protecţiei sociale;
Prelucrarea este legată de datele cu caracter personal care sunt făcute publice în mod evident de persoana vizată;
Prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiţie sau în orice moment în care instanţele acţionează în calitatea lor judiciară;
 
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este prevazută de o obligaţie statutară sau contractuală sau este necesar să încheiaţi un contract cu noi sau să primiţi serviciile/produsele noastre astfel cum sunt solicitate de dumneavoastră sau pur şi simplu voluntar pentru dumneavoastră.
 
Nefurnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate avea drept consecinţă dezavantaje pentru dumneavoastră, de exemplu este posibil să nu puteţi primi anumite produse şi servicii. Cu toate acestea, cu excepţia cazului în care se specifică altceva, nefurnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu va avea ca rezultat consecinţe juridice faţă de dumneavoastră.
 
 

4.       Ce drepturi aveţi şi cum vă puteţi exercita drepturile?
 
 
Dacă v-aţi declarat consimţământul cu privire la anumite colectări, prelucrări şi utilizări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteţi revoca acest consimţământ în orice moment cu efecte viitoare. În plus, puteţi să vă opuneţi cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing fără a suporta niciun fel de costuri în afara costurilor de transmitere în conformitate cu tarifele de bază.
 
Conform legii aplicabile privind protecţia datelor, aveţi dreptul (i) să solicitaţi accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, (ii) să solicitaţi rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, (iii) să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, (iv) să solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, (v) să solicitaţi portabilitatea datelor, (vi) să vă opuneţi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv opoziţia cu privire la realizarea de profiluri) şi (vii) să vă opuneţi cu privire la luarea automată a deciziilor (inclusiv realizarea de profiluri).
 
Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactaţi astfel cum se menţionează la Sec. 7 (Contactaţi-ne) de mai jos.
 
În cazul unor plângeri, aveţi inclusiv dreptul de a depune o reclamaţie la autoritatea competentă de supraveghere a protecţiei datelor.
 
 
 
5.       Cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire
 
Acest website sau aceasta aplicaţie foloseşte cookie-uri. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Politica noastră Cookie
 
 
 
6.       Cât timp păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?
 
 
Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciile şi produsele solicitate. Odată ce relaţia noastră se încheie, fie vă vom şterge datele cu caracter personal, fie le vom anonimiza, cu excepţia cazului în care se aplică cerinţele legale de păstrare (cum ar fi din motive fiscale). Vă putem reţine datele de contact şi interesele faţă de produsele sau serviciile noastre pentru o perioadă lungă de timp dacă i se permite Essity să vă trimită materiale de marketing. De asemenea, legea aplicabilă ne poate solicita să păstrăm anumite date cu caracter personal de-ale dumneavoastră pentru o perioadă de 10 ani după anul fiscal relevant. Vă putem de asemenea reţine datele cu caracter personal şi după încetarea relaţiei contractuale în cazul în care acestea sunt necesare pentru a respecta alte legi aplicabile sau dacă avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a stabili, exercita sau apăra un drept în justiţie, exclusiv în baza principiului necesităţii de a cunoaşte. În măsura în care este posibil, după încetarea relaţiei contractuale, vom restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în astfel de scopuri limitate.
 
 
 
7.       Contactaţi-ne
 
Dacă doriți să vă exercitați drepturile de persoană vizată sau dacă aveți orice alte întrebări referitoare la această politică de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți o cerere prin e-mail la adresa:
 
 
 
Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Suedia